exclusion

TRZODA CHLEWNA

Szukasz pomysłu na udoskonalenie swojej chlewni? Chcesz poprawić wyniki hodowlane?

Firma Wesstron jako profesjonalny zespół specjalistów na każdym etapie chowu świń pomoże osiągnąć maksimum jakości i efektywności.

Nasze wyposażenie jest dostosowane do potrzeb i warunków hodowlanych z zachowaniem wszystkich zasad dobrostanu zwierząt. Zapewnia prawidłowe utrzymanie, żywienie i pojenie oraz odpowiedni zwymiarowane kojce.

DRÓB

Kluczowym elementem efektywnej hodowli drobiu jest zapewnienie ptakom optymalnych warunków środowiskowych i żywieniowych.

Dobrze zaprojektowane i utrzymane linie pojenia i karmienia zapewniają stały dostęp do wody i paszy, co jest niezbędne dla zdrowia, dobrostanu i efektywności produkcji.

W utrzymaniu odpowiednich warunków środowiskowych najważniejszą rolę odrywa wentylacja. Zapewnia ona ptakom dobre samopoczucie i zdrowie oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób i problemów związanych z jakością powietrza.

WENTYLACJA

Utrzymanie optymalnych warunków klimatycznych w budynkach hodowlanych jest wyzwaniem o każdej porze roku.

Latem zwierzętom grozi przegrzanie, a zimą hodowcy borykają się z utrzymaniem właściwego poziomu wentylacji.

Brak należytej ilości świeżego powietrza w wyraźny sposób rzutuje nie tylko na obniżenie się dobrostanu świń, ale spowalnia procesy fizjologiczne, obniżając uzyskiwane wyniki produkcyjne.

Oferowane przez nas systemy wentylacji bez wątpienia zapewnią zwierzętom odpowiednie warunki i zapewnią utrzymanie optymalnego mikroklimatu w budynku.

SILOSY I WAGI

Silosy paszowe przeznczone są do przechowywania mieszanek paszowych i materiałów sypkich. Są niezbędne w gospodarstwach hodowlanych trzody chlewnej, drobiu i bydła.
Oferowane przez nas silosy wykonane są z włókna szklanego lub blachy ocynkowanej.

W transporcie i magazynowaniu paszy istotnym elementem jest system ważenia paszy w silosach, który umożliwia precyzyjną kontrolę ilości paszy.
Ma to duże znaczenie przy planowaniu dostaw i monitorowaniu produkcji.

OCZYSZCZALNIA POWIETRZA

Oczyszczalnia powietrza pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, pyłów oraz innych substancji szkodliwych dla otoczenia.
Opracowany przez firmę Wesstron własny system do oczyszczania powietrza wywiewanego z budynków inwentarskich pozwala zakładom hodowli trzody chlewnej filtrować powietrze, co przekłada się na zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów oraz odorów w otoczeniu chlewni.

PRODUKCJA

Z uwagi na realizację skomplikowanych i nietypowych inwestycji Wesstron posiada nowoczesny park maszynowy oparty na maszynach CNC. Działalność produkcyjna polega na realizacji zleceń z zakresu obróbki metali, tworzyw sztucznych oraz elektroniki i zarządzania Fetura Cloud.