exclusion

STACJA SELEKCYJNA

O stacji:

Fetura Stacja Selekcyjna trójdrożna z automatycznym sortowaniem zwierząt według wagi. Rekomenduje się użycie stacji selekcyjnej w tuczarniach w dużych kojcach grupowych do 400 sztuk. Stacja dostarcza hodowcy precyzyjną informację o ilości tuczników w danej wadze, liczbę i częstotliwość przejść przez stację oraz przyrostu dziennego.

Dane te umożliwiają dokładne zaplanowanie terminu sprzedaży tuczników. Stała kontrola stada pozwala wykryć błędy żywieniowe, wczesne stadium choroby oraz uwidacznia złą jakość paszy. Zwierzęta przechodzące przez stację selekcyjną, kierowane mogą być w trzech kierunkach: wyjście lewe i prawe do stref karmienia lub wyjście środkowe- ekspedycyjne używane podczas sprzedaży lub separacji wybranych sztuk zwierząt.

Opis Działania:

Fetura Stacja selekcyjna trójdrożna z koszem ważącym zawieszonym na czujniku tensometrycznym, każdorazowo dokonuje pomiaru masy tucznika podczas przejścia ze strefy legowiskowej do strefy karmienia. Pomiar masy zwierzęcia trwa 5 sekund. W zależności od wagi, zwierzęta są kierowane do odpowiedniej strefy karmienia (nr 1 lub nr 2) z różnymi rodzajami pasz tj. grower i finisher.

Ekspedycja tuczników odbywa się poprzez wyjście środkowe na korytarz komunikacyjny. Automatyczna selekcja tuczników przez stację, redukuje koszty i zmniejsza stres zwierzęcia.

Stacja selekcyjna wyposażona jest w trzy bramki wyjściowe a w strefie karmienia znajduje się od dwóch do czterech bramek jednokierunkowych, które zapewniają przejście zwierząt ze strefy karmienia z powrotem do strefy legowiskowej.

Stacja selekcyjna w wersji rozszerzonej wyposażona jest w Fetura Thermoeye, innowacyjny system pomiaru temperatury. Fetura Thermoeye wykrywa anomalię temperaturową u zwierząt oraz przesyła na bieżąco informację o wykrytym odchyleniu temperaturowym, jednocześnie znakując zwierzę. Detekcja choroby we wczesnym stadium rozwoju pozwala na szybszą reakcję i zapobieganie rozprzestrzenieniu się choroby. Redukuje to koszty leczenia stada.

System komputerowy zainstalowany w stacji generuje raporty na temat częstotliwości wizyt zwierząt w strefie karmienia, rozkładzie masy zwierząt, przyroście masy a dodatkowo po zamontowaniu modułu RFID, daje możliwość identyfikacji i informację na temat każdego zwierzęcia w kojcu. Hodowca dzięki temu, może precyzyjnie zaplanować transport zwierząt w danym przedziale wagowym. Raporty są dostępne w chmurze Fetura Cloud.