exclusion

Projekty chlewni

Wykonujemy kompleksowe projekty chlewni zapewniające optymalną hodowlę i odpowiedni dobrostan zwierząt. Przygotowujemy projekty chlewni przeznaczone dla gospodarstw różnej wielkości, dostosowane zarówno do liczebności trzody, jak i indywidualnych wymagań hodowcy. Opracowane przez nas projekty są zgodne ze wszystkimi normami budowlanymi, wymaganiami technologii chowu i hodowli trzody chlewnej oraz przepisami Unii Europejskiej. W ramach naszej oferty zajmujemy się także budową chlewni.

Funkcjonalne i nowoczesne projekty chlewni

Projektując chlewnie, wprowadzamy wiele rozwiązań, które znacząco ułatwiają wykonywanie pracy przy trzodzie. Dbamy o praktyczne zagospodarowanie przestrzeni i wydzielenie zwierzętom optymalnej ilości miejsca. Odpowiednia konstrukcja budynku inwentarskiego jest kluczowa dla zapewnienie trzodzie zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu, co przekłada się także na zwiększenie wydajności hodowli. W zależności od preferencji klienta możemy wykonać projekt nowoczesnej chlewni na rusztach.

Podczas wykonywania projektu chlewni sięgamy po innowacyjne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i technologiczne, by zapewnić jak najbardziej praktyczny układ budynku i dostosować go do potrzeb trzody. Zapewniamy wygodny dostęp do kojców i łatwą komunikację w budynku inwentarskim. Opracowane przez nas konstrukcje obiektów uwzględniają praktyczne rozwiązania, które minimalizują straty ciepła.

Co obejmują nasze projekty chlewni?

Wykonane przez nas projekty chlewni spełniają wszystkie niezbędne wymagania higieniczno-sanitarne i uwzględniają opinie rzeczoznawców w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu inwentarskiego.

Dokumentacja projektowa zawiera:

  •  projekt technologiczny – informacje o skali produkcji, zastosowanych systemach wygrodzeń, karmienia i pojenia, wentylacji, ogrzewania, chłodzenia oraz metodzie usuwania zanieczyszczeń,
  •  projekt budowlany,
  •  projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych, murowanych i stalowych oraz zestawienia materiałów.