exclusion

Projekty kurników

Wykonujemy kompleksowe projekty kurników dostosowane do typu hodowli, liczebności i potrzeb życiowych drobiu. Przygotowujemy pełną dokumentację projektową obejmującą: projekt budowlany, technologiczny i wykonawczy. Stanowi ona podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektu inwentarskiego.

Opracowane przez nas projekty kurników spełniają wymagania dotyczące powierzchni użytkowej, wymiany powietrza i izolacji cieplnej, a tym samym zapewniają hodowli optymalne warunki higieniczno-sanitarne. Stosujemy nowoczesne rozwiązania umożliwiające zintensyfikowanie efektywności chowu i hodowli drobiu. Klientom oferujemy szeroki zakres usług – zapewniamy także profesjonalne i kompleksowe wyposażenie kurników.

Nowoczesne projekty kurników

Przygotowujemy nowoczesne projekty kurników uwzględniające normy dobrostanowe drobiu, niezbędne wyposażenie oraz materiały konstrukcyjne. Dobór odpowiednich materiałów jest kluczowy dla zagwarantowania zwierzętom optymalnych warunków mikroklimatycznych – temperatury, wilgotności, oświetlenia i wentylacji. Zapewniamy dobór materiałów i urządzeń, które przekładają się na łatwą obsługę obiektu i sprzyjają utrzymaniu go w czystości. Dbamy o wyznaczenie odpowiedniej ilości miejsca, by kury mogły swobodnie się przemieszczać, a pracownicy mieli do nich łatwy dostęp.

Podczas tworzenia projektów kurników bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania technologiczno-przestrzenne, by zapewnić kurom najlepsze warunki do rozwoju, co jest bardzo ważne dla utrzymania wydajności hodowli. Nasze projekty obejmują zarówno system oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, jak i karmienia oraz pojenia.