exclusion

Środowisko

Wykonamy dla Państwa kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko planowanych inwestycji. Będziemy aktywnie uczestniczyć w całej procedurze oceny oddziaływania na środowisko (m.in. uzgodnienia z organami).

Sporządzamy dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zawiera poniższe elementy:

  • raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji,
  • technologię budynku z określeniem obsady zwierząt, wentylacji
  • schemat zagospodarowania terenu,
  • inwentaryzację przyrodniczą.