exclusion

Krycie

U podstaw sukcesu w hodowli trzody chlewnej leży prawidłowo przebiegający proces rozrodu. Głównym celem każdego hodowcy jest uzyskanie jak największej liczby prosiąt od lochy. Pierwszym krokiem prowadzącym do sukcesu jest bardzo dobra genetyka i staranne wyselekcjonowanie loszek. Na wyniki produkcyjne wielki wpływ mają warunki bytowe utrzymania zwierząt, a także sprawna organizacja pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta firma Wesstron korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy dostarcza kojce indywidualne własnej produkcji, zapewniające optymalne warunki bytowe oraz ergonomię pracy z lochą podczas zabiegu inseminacji jak i po nim.

Hodowca mając pełną kontrolę nad zwierzęciem jest w stanie zapewnić dobrą kondycję lochy, która pozytywnie wpływa na proces owulacji i zagnieżdżenia zarodków, a tym samym liczbę prosiąt uzyskanych od jednej maciory w roku.

Lochy powinny być odpowiednio pielęgnowane i bardzo precyzyjnie karmione. Skutkiem wszelkich niedoborów może być mniejsza liczba komórek jajowych gotowych do zapłodnienia oraz większy odsetek obumarłych zarodków.  W okresie inseminacji nieoceniona jest rola knura, który pełni rolę stymulatora loch. Dopasowane korytarze oraz odpowiednie rozmieszczenie bramek przepędowych gwarantują swobodne poruszanie się knura.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? POBIERZ PLIKI DODATKOWE: