exclusion

Projekty budowlane

Zajmujemy się projektowaniem budynków dla trzody chlewnej i drobiu. Wykonujemy projekty technologiczne, budowlane oraz wykonawcze.

Projekt technologiczny zawiera informacje tj.

  • grupy zwierząt, której dotyczy budynek np. tuczarnia, reproduktor, kurnik,
  • skalę produkcji,
  • system utrzymania zwierząt,
  • sposób wentylacji i ogrzewania,
  • system pojenia i karmienia,
  • system kanalizacji.

Projekt budowlany jest kompletną dokumentacją wielobranżową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zawartość projektu budowlanego:

  • projekt architektoniczno– budowlany,
  • projekt branży elektrycznej,
  • projekt branży sanitarnej,

Każdy projekt jest uzgadniany z rzeczoznawcami pod względem ochrony przeciwpożarowej i w zakresie wymagań higieniczno- sanitarnych.

Projekt wykonawczy

Wykonujemy kompleksowe projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych, murowanych i stalowych, które ułatwiają prawidłowe wykonanie konstrukcji na budowie. Wykonujemy szczegółowe rysunki zbrojeniowe elementów żelbetowych, wykonawcze i warsztatowe dla konstrukcji stalowych oraz tworzymy zestawienia materiałów. Szczegółowe rysunki wykonawcze są też podstawą do wykonania dokładnego kosztorysu inwestycji.