exclusion

Krycie

U podstaw sukcesu w hodowli trzody chlewnej leży prawidłowo przebiegający proces rozrodu. Głównym celem każdego hodowcy jest uzyskanie jak największej liczby prosiąt od lochy. Pierwszym krokiem prowadzącym do sukcesu jest bardzo dobra genetyka i staranne wyselekcjonowanie loszek. Na wyniki produkcyjne wielki wpływ mają warunki bytowe utrzymania zwierząt, a także sprawna organizacja pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, firma Wesstron, korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy, dostarcza kojce indywidualne własnej produkcji, zapewniające optymalne warunki bytowe oraz ergonomię pracy z lochą podczas zabiegu inseminacji jak i po nim.

Hodowca, mając pełną kontrolę nad zwierzęciem, jest w stanie zapewnić dobrą kondycję lochy, która pozytywnie wpływa na proces owulacji i zagnieżdżenia zarodków, a tym samym liczbę prosiąt uzyskanych od jednej maciory w roku.

Lochy powinny być odpowiednio pielęgnowane i bardzo precyzyjnie karmione. Skutkiem wszelkich niedoborów może być mniejsza liczba komórek jajowych gotowych do zapłodnienia oraz większy odsetek obumarłych zarodków. W okresie inseminacji nieoceniona jest rola knura, który pełni rolę stymulatora loch. Dopasowane korytarze oraz odpowiednie rozmieszczenie bramek przepędowych gwarantują swobodne poruszanie się knura.

Chlewnie na rusztach

W ramach naszej oferty wykonujemy nowoczesne chlewnie na rusztach. W przeciwieństwie do budynków z systemem ściółkowym skonstruowane są w taki sposób, że zanieczyszczenia, takie jak m.in. odchody stałe i ciekłe, usuwane są z nich na bieżąco. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kanałów na gnojowicę i systemu kanalizacyjnego, które wyprowadzają zanieczyszczenia do zbiornika zlokalizowanego poza obiektem inwentarskim. Podłogi rusztowe wykonane są zazwyczaj z betonu zbrojonego metalem – dzięki temu powierzchnia chlewni cechuje się wytrzymałością i nie jest śliska, a tym samym zapewnia zwierzętom oraz pracownikom bezpieczeństwo. Wysokiej jakości ruszty betonowe odznaczają się odpornością na uszkodzenia, w tym pękanie i korozję. W zależności od potrzeb podłogi rusztowe mogą znajdować się na całej powierzchni chlewu lub jedynie w wyznaczonych sektorach.

Jakie są zalety chlewni na rusztach?

Chlewnie na rusztach zapewniają zwierzętom bardzo wysoki poziom komfortu. Regularne usuwanie zanieczyszczeń znacząco ogranicza ryzyko występowania chorób takich jak np. różyca. Jednocześnie warto podkreślić, że chlewnie na rusztach są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż te wykonane w systemie ściółkowym. Co więcej, utrzymanie ich w optymalnym stanie wiąże się zarówno z mniejszym nakładem czasu, jak i niższymi kosztami – odchodzą opłaty związane m.in. z zakupem słomy. Ze względu na łatwość zachowania higieny chlewnie na rusztach sprawdzają się doskonale zwłaszcza podczas wykonywania różnych zabiegów zootechnicznych i lekarsko-weterynaryjnych.

Zapewnienie trzodzie chlewnej optymalnych warunków sanitarno-higienicznych jest kluczowe dla osiągnięcia wysokich wyników produkcyjnych. Wykonane przez naszą firmę chlewnie na rusztach dostosowane są do potrzeb konkretnego gospodarstwa. Bierzemy pod uwagę m.in. liczebność stada oraz grupę technologiczną utrzymywanych zwierząt i na tej podstawie dopasowujemy poszczególne rozwiązania.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? POBIERZ PLIKI DODATKOWE: